Изготвяне на митнически документи

Изготвяне на документи

Редовен внос, редовен износ, временни режим за внос-износ,
складиране и транзит

Научете повече за услугата Изготвяне на митнически документи.
Направете запитване за услугата Изготвяне на митнически документи.

Освобождаване на пощенски пратки

Освобождаване на пощенски пратки

Научете повече за услугата Освобождаване на пощенски пратки.
Направете запитване за услугата Освобождаване на пощенски пратки.

Автомобили - внос, транзит, износ

АвтомобилиВнос, изчисляване на дължими вземания, износ, реекспорт

Научете повече за услугата Автомобили - внос, транзит, износ.
Направете запитване за услугата Автомобили - внос, транзит, износ.

Изготвяне на транспортни документи

Изготвяне на транспортни документиЕкспорт, Т2L, TIR, CMR, серификати за движение

Научете повече за услугата Изготвяне на транспортни документи.
Направете запитване за услугата Изготвяне на транспортни документи.

Електронно деклариране за всички режими

Електронно деклариране за всички режими

Научете повече за услугата Електронно деклариране за всички режими.
Направете запитване за услугата Електронно деклариране за всички режими.

Изготвяне на сертификати за митническа годност

Изготвяне на сертификати за митническа годност

Научете повече за услугата Изготвяне на сертификати за митническа годност.
Направете запитване за услугата Изготвяне на сертификати за митническа годност.

Регистрация по EORI & Adhock

Регистрация по EORI

Научете повече за услугата Регистрация по EORI & Adhock.
Направете запитване за услугата Регистрация по EORI & Adhock.

Представителство пред митница

Научете повече за услугата Представителство пред митница.
Направете запитване за услугата Представителство пред митница.